Hinna Park – en perfekt beliggenhet!

Kristine Wik

30. august 2022

«Søstrene Hinna» regnes for å være startskuddet for videreutviklingen av Hinna Park. Området vil, når det er ferdig utbygd, bestå av rundt 1500 nye boliger og 6000 arbeidsplasser. I sammenheng med utviklingen skal det også opparbeides uterom og parkområder. Det er Veidekke som skal bygge for Øgreid Eiendom. Byggetrinnet som består av 51 boenheter i fire rekkehus og to boligblokker i tillegg til felles parkeringskjeller.

Vi starter parkettmontering i disse dager og gleder oss stort til å komme i gang:)