Bo Andrén Norge AS har mer enn 40 års fartstid i bransjen. Vi er en stabil, familieeid aktør med over 80 ansatte som brenner for faget og for alltid å gjøre våre kunder fornøyde. Vi er en pliktoppfyllende, kompetent og profesjonell samarbeidspartner for norske utbyggere og privatkunder. Vi er kjent som gulvspesialisten som konsekvent leverer produkter av høy kvalitet til avtalt tid og pris. Vi vil at kunder som kontakter oss skal bli møtt med en genuin interesse og faglig innsikt, som kan løfte deres prosjekter til et nytt nivå.

BOA FLOORING er vårt eget brand. BOA FLOORING står for vår komplette totalleveranse som gjør oss unike i vårt marked.

FRA A TIL Å

Bo Andrén Norge AS er en troverdig og profesjonell samarbeidspartner som kan tilby kvalitetsprodukter med høy leveringssikkerhet og faglig kompetanse til avtalt tid og pris.

Vi har mange års erfaring med krevende oppdrag og kan derfor tilby profesjonell rådgivning ved valg av deres nye gulv.

Bo Andrén Norge AS er stolte og avhengig av vårt gode omdømme. Vi har daglig kontakt med våre gode og trofaste kunder, hvor noen har vært med oss siden starten. Disse kundene er vår beste referanse.

PROSJEKTER

VERDISKAPENDE SAMSPILL

Bo Andrén Norge AS vet at den totale kvaliteten i et prosjekt økes ved tett samarbeid med alle involverte. Og for oss betyr involveringen felles mål, løpende dialog og samhandling, samt gjensidig tillit og respekt.

PÅ KUNDENS PREMISSER

Samspillet gjør oss bedre rustet til å løse prosjektets utfordringer for deg som kunde og på dine premisser. Ingen prosjekter er like, og ingen kunder er like. Derfor er det viktig for oss på et tidlig stadium å kunne fastlegge graden av involvering som er ønskelig fra deg som kunde. Slik sikrer vi oss fornøyde kunder som føler de blir sett, tatt på alvor og som ønsker å benytte oss som samarbeidspartner, også ved flere anledninger.

FELLES PROBLEMLØSNING ER EFFEKTIVITET SATT I SYSTEM

Tett samarbeid med kunden gjør oss mer effektive. Vi i Bo Andrén Norge AS er løsningsorienterte og ønsker en klar ansvarsfordeling mellom oppdragsgiver og oss som leverandør. Dette gjør oss i større grad i stand til å håndtere potensielle utfordringer som skulle kunne dukke opp i et prosjekt. Dette vil som regel føre til to parter som har gjensidig tillit til hverandre.

Vi har også over 50 egne montører spredt over hele landet. Dette gjør at vi har stor fleksibilitet.

Disse punktene danner grunnlaget for verdiskapende samspill i prosjektene og er viktige elementer i vår måte å tenke på. Vi tror at et slikt samarbeid med deg som kunde gjør oss bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, og vil hjelpe oss til å nå våre strategiske mål og styrke vår markedsposisjon.

For å nå oppsatte mål, samarbeider vi tett med ledende interiørarkitekter, entreprenører og byggmestere, samt mindre håndverkforetak. Vår erfaring er at et tett samspill om tekniske løsninger gir bedre totaløkonomi i ditt prosjekt. Vi bistår gjerne med faglig råd og veiledning i en så tidlig fase som mulig.

 

Untitled-3

Kjell Spanne
Administrerende direktør
52 86 46 00
982 46 076

Høye miljøambisjoner? BREEAM NOR er i ferd med å bli den foretrukne miljøsertifiseringen for bygg og byggeprosesser i Norge.