Kjell Spanne
Administrerende direktør
52 86 46 00
982 46 076
Nils Andreas Røher
Salgs- og Prosjektsjef
52 86 46 07
982 46 077
Arnulf Stakkestad
Økonomisjef
52 86 46 21
950 60 265
Anne Skjærstad
Økonomi/Regnskap
52 86 46 13
Anne Kaldheim
Salgsmedarbeider
52 86 46 14
402 36 645
Aase Elin Dommersnes
Innkjøp/Logistikk
52 86 46 04
951 57 118
Charlotte Søvik
Salg/service
52 86 46 18
Frank Olav Pedersen
Service
52 86 46 05
473 04 383
Gabriel V Musca
Lager
52 86 46 22
488 46 092
J. Velde
Prosjektmedarbeider
52 86 46 20
Jørn Hejtmanek
Teknisk Leder Øst
982 23 468
Georg Schaefer
Salg og Prosjektleder
Sentralbord: 52864600
98249151
Kjetil Fuglset
Salg og Prosjektleder
908 71 157
Lena Viker
Salg og Prosjektleder
Sentralbord: 52 86 46 00
91849757
Tommi Landmark
Salg og Prosjektleder
Sentralbord: 52 86 46 00
928 64 898
Kristine Wik
Markedsmedarbeider
52 86 46 15
Lene M Halvorsen
Salg og Prosjektleder
52 86 46 19
924 45 182
Marita Svendsen
Salg/Logistikk
52 86 46 03
992 55 570
Michal Krysik
Servicemedarbeider
982 46 085
Patrycja Skalecka
HMS/Administrasjon
998 64 257
Ronny Sjølie
Leder avd. Oslo - Salg og Prosjektleder
+47 93 212 313
Royal Aslaksen
Salg og Prosjektleder
52 86 46 16
960 07 144
Torfinn Freste Pedersen
Salg og Prosjektleder
911 82 044
Trond Ove Gundersen
Produktansvarlig
52 86 46 08
982 46 081
Vibeke Skar Nenseth
Innleid konsulent
52 86 46 00
90 13 13 84
Anne Britt Lillenes
Interiørveileder - Stavanger
Åge Einar Norem
Salg og Prosjektleder
52 86 46 12
91593160

Bo Andrén Norge AS er stolte og avhengig av vårt gode omdømme.