Lamellparkett er den mest brukte parketttypen. Den moderne lamellparkett er bygget opp av 3 sjikt som limes sammen. Elementene varierer i bredde og lengde og de klikkes i hverandre på langsidene og kortsidene.  Et slitesjikt på toppen bestående av edeltre, mellomsjikt av gran og et baksjikt/sperresjikt av kryssfinér. Den krysslimte treslagstrukturen hindrer effektivt naturlige bevegelser i treet som oppstår på grunn av endringer i fuktighet.

Lamellparkett kan leveres i tradisjonell 3-stav, 2-stav eller 1-stav med utseende som én plank. Antall staver forteller hvor mange parallelle deler med trestaver som er brukt i overflatelaget på gulvet.