S7000 regel

Granab

Granab – Med lyddempende system for et bedre innemiljø og behagelig gulv.

Nordens største leverandør av gulvoppbyggingssystemer og eneste aktør i Norge som leverer SINTEF-godkjente tilfarersystemer av stål med dempeelementer for effektiv trinn- og luftlydisolering. Granab lager tilfarersystemer for boliger, kontorer, skoler, hotell og offentlige bygg.

Granab undergulvsystem er patentert og typegodkjent med henblikk på lyddempende egenskaper, dynamisk belastning, styrke og svikt. Mer enn 5 millioner m2 Granab tilfarersystemer er installert i ulike prosjekter.

S7000 regel
slide2
system70001
7000-RM02 bara reglar
33318_NY PAG_150916_Granab_Katalog_Norsk.indd